Het terugvorderen van 'buitensporige bonussen' bij werknemers van onder andere financiële instellingen, banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen wordt vanaf volgend jaar januari mogelijk.

Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag nadat de Eerste Kamer instemde met een wetsvoorstel van de ministers Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën).

Het gaat om bonussen die zijn uitgekeerd op basis van verkeerde informatie en om extra loon dat vanwege "onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd", aldus het ministerie.

De raad van commissarissen krijgt de bevoegdheid om bonussen aan te passen en terug te vorderen als de hoogte onaanvaardbaar zou zijn gezien de economische omstandigheden. Zij moeten periodiek verantwoording afleggen waarom een bestuurder een bepaalde bonus krijgt.

"Als een bedrijf aan de rand van de afgrond staat, en een bestuurder krijgt een buitensporige bonus, moet de raad van commissarissen kunnen ingrijpen", licht een woordvoerder van het ministerie toe. 

De wet verplicht bedrijven ook om de beloning van bestuurders apart te behandelen op de  algemene vergadering voorafgaand aan de jaarrekeing.

Buitensporig

Volgens het ministerie hebben 'buitensporige bonussen' bijgedragen aan een "onverantwoord risicobereidheid binnen financiële instellingen, waarna de overheid bedrijven in deze sector heeft moeten ondersteunen." Ook zou de extra beloning het effect hebben dat de langetermijnvisie uit het oog wordt verloren.

Afgelopen zomer presenteerde het kabinet al maatregelen om bonussen in de financiële sector aan banden te leggen. Er moet een plafond komen waardoor er niet meer dan 20 procent van het vaste loon wordt uitgekeerd als variabel loon.

Vakcentrale het CNV noemt de beloningsstructuur niet uit te leggen. "Dat er nu een mogelijkheid komt om bonussen terug te vorderen die onterecht zijn verstrekt is een belangrijke stap", zegt vice-voorzitter van CNV Maurice Limmen. 

"Het terugvorderen van een bonus is één, het is natuurlijk nog belangrijker dat een bedrijf zich gewoon houdt aan de regels van good governance", aldus Limmen.