Het voorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) om een leenstelsel voor masterstudenten in te voeren wordt woensdag in de Kamer behandeld, maar lijkt niet op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen.

Al langer is duidelijk dat D66 en GroenLinks, die het leenstelsel wel in hun verkiezingsprogramma hadden, zeer kritisch zijn over het plan dat Bussemaker op tafel heeft gelegd.

Zo willen deze partijen dat er meer geld wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs. GroenLinks wil daarnaast de OV-studentenkaart behouden, een hogere aanvullende beurs en lager collegegeld.

D66 heeft bij het begrotingsakkoord van afgelopen oktober wel extra geld voor onderwijs bedongen, maar volgens Kamerlid Paul van Meenen is dit nog te beperkt. Ook vindt hij dat er meer zekerheid moet zijn over de rente die studenten na hun studie over de schuld moeten betalen. 

Bovendien hekelt hij de beperkte tijd die er is voor voorlichting over de nieuwe situatie en profiteren de eerste lichtingen niet van de investeringen in het onderwijs. Eerder werd het voorstel om in de bachelorfase een leenstelsel in te voeren een jaar uitgesteld.

Uitstellen

Diverse partijen in de Tweede Kamer, waaronder D66 en PVV, pleiten er voor om nu ook de behandeling van het leenstelsel in de masterfase met een jaar uit te stellen. Dit zou Bussemaker meer tijd geven om parlementaire steun te verwerven.

Regeringspartij PvdA laat weten uitstel niet te zullen blokkeren. De VVD wil wel vasthouden aan de behandeling van het wetsvoorstel. 

PVV-Kamerlid Harm Beertema zegt voorstander te zijn van een leenstelsel in de masterfase, maar is fel tegen het afschaffen van de basisbeurs in de bachelorfase. Omdat hij het hele pakket in één keer wil behandelen zal zijn fractie daarom toch niet voor het master-voorstel stemmen dat nu op tafel ligt.

"Jongeren hebben leenangst. Volgens de HBO-raad zullen 14.000 van hen afzien van studeren, terwijl wij vinden dat iedereen zonder belemmering toegang moet blijven houden tot het hoger onderwijs", aldus Beertema over het leenplan voor de bachelorfase.

Studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept de minister op helemaal te stoppen met de plannen voor een leenstelsel. "Het lijkt wel alsof de minister oogkleppen op heeft. Ze blijft voet bij stuk houden, terwijl er helemaal geen draagvlak is voor haar plan", aldus voorzitter Jorien Janssen.

Studentenorganisatie ISO wil dat het plan wordt uitgesteld en later als één pakket wordt behandeld.

"Er is nu absoluut geen zicht op een aantal andere maatregelen, zoals een leenstelsel in de bachelorfase en het versoberen van de OV-studentenkaart", aldus voorzitter Ruud Nauts.