Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) wil de Europese norm voor fijn stof verlagen van 25 naar twintig microgram. Ze zei dat dinsdag in de Tweede Kamer op vragen van de PvdA.

Aanleiding voor de vragen waren een nieuw Europees onderzoek waaruit blijkt dat langdurige blootstelling aan fijnstof ook in lagere concentraties veel gevaarlijker is dan gedacht.

Mansveld zit met haar voorstel om de Europese norm te verlagen naar twintig microgram ruim onder de huidige Europese norm van 25 microgram.

Haar mededeling leek voor regeringspartij de VVD als een onaangename verrassing te komen. ''We willen allemaal schone lucht, ook de VVD. Maar wie heeft dit besloten, waar is het besloten, wanneer? Is het überhaupt besloten?'', vroeg VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

Later gaf hij toe dat Mansveld haar voornemen in maart aan de Kamer had gemeld, maar toch wil hij met Mansveld nog "een hartig woordje" spreken over de kwestie. "Mansveld wil steeds het braafste jongetje van de klas zijn, en ik moet die ambities steeds corrigeren. Dit is niet prettig."

De staatssecretaris zei verder dat Nederland met de uitstoot van fijnstof nu al onder de norm zit die per 1 januari 2015 geldt.

Vrijdag spreekt ze met collega's van EU-landen in Brussel over fijnstof en eventuele voorstellen om de normen in Europees verband aan te scherpen. Dat is nodig omdat veel (industriële) fijnstof over de grenzen waait. Het is volgens haar daarom van groot belang dat bijvoorbeeld de Duitse industrie de uitstoot terugdringt.

Steunen

Partijen als de PvdA, GroenLinks en D66 steunden een aanscherping van de normen wel. GroenLinks zei erbij dat er ook veel makkelijke maatregelen zijn om luchtvervuiling terug te dringen, bijvoorbeeld door de maximumsnelheid op de ringwegen A10 en A13 terug te brengen naar 80 kilometer per uur.

Mansveld wees er op dat het terugdringen van fijnstof maar voor een deel binnen de mogelijkheden van Nederland ligt. Zij bepleit schonere auto's, maar Nederland heeft zelf geen autofabrikanten en is dus afhankelijk van Europese afspraken.

'Opmerkelijk'

Milieudefensie noemt het opmerkelijk dat Mansvelds ambitie ''niet wat groter'' is. ''De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert voor fijnstof van dit formaat een norm van 10 microgram per kubieke meter. Daar zit Mansveld nog fors boven."

"Het is beter om de gezondheidsnorm te hanteren in plaats van opnieuw te veel vervuiling toe te staan'', laat de milieuorganisatie weten. Ook vindt Milieudefensie dat overheden beter moeten meten en volgen welke ongezonde stoffen er in de lucht zitten.