Provincies en gemeenten worden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort en verplicht om bij de minister van Financiën te gaan bankieren. 

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met twee wetten die dit regelen: de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) en de wet verplicht 'schatkistbankieren'.

De Wet HOF is nodig omdat tekorten van gemeenten of provincies door de Europese Commissie in Brussel worden meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag bedragen. 

De wet bepaalt dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Bij het verplicht schatkistbankieren moeten decentrale overheden geld dat ze over hebben stallen bij het Rijk. Dat verlaagt de staatsschuld met naar schatting 5,6 miljard euro en bovendien voorkomt het dat gemeenten weer massaal geld verliezen op bijvoorbeeld spaarrekeningen in IJsland, zoals tijdens de financiële crisis is gebeurd.