Nederland heeft sinds dinsdag een Nationaal Actieplan Mensenrechten. Het plan geeft een overzicht van wat Nederland doet om voor elkaar te krijgen dat de mensenrechten worden nageleefd. 

Het stuk moet tevens dienen als uitgangspunt voor dialoog, controle en basis voor ingrepen en aanpassingen.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) presenteerde het plan dinsdag. ''Ons land staat op een hoog niveau van mensenrechtenbescherming. 

Nederland kent een uitgebreide en professionele infrastructuur van regels, voorzieningen, instellingen en verantwoordingsprocedures. Zij dragen bij aan een bestendige mensenrechtencultuur waarin mensenrechten worden beschermd en bevorderd. Alertheid blijft echter altijd geboden. Dit plan helpt daarbij.''

Die waakzaamheid moet er altijd zijn in onder meer de aanpak van discriminatie, de bescherming van privacy en persoonsgegevens, immigratie en asiel, mensenhandel en het voorkomen van kindermishandeling.