Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel om leerlingen uit groep acht verplicht een eindtoets te laten maken.

Vanaf april 2015 moet de toets door elke leerling uit groep acht gemaakt worden ter afsluiting van de basisschool.

Daarvoor stemde dinsdag in de Eerste Kamer een meerderheid van PVV, VVD, PvdA, CDA, D66 en 50Plus in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. De Tweede Kamer deed dat eerder al.

Nu doen nog niet alle scholen mee aan de Cito-toets en sommige zwakkere leerlingen worden uitgesloten van deelname.

Voor Dekker is dat een onwenselijke situatie die de vergelijkbaarheid van scholen bemoeilijkt.

Hij komt met een centrale eindtoets, maar scholen houden de vrijheid om te kiezen voor een alternatieve toets, mits die voldoet aan landelijke kwaliteitseisen.

Schooladvies

De eindtoets is bedoeld als een landelijke objectieve toets in het basisonderwijs die van alle basisscholieren in groep acht meet waar ze staan en wat hun kennisniveau is op het gebied van taal en rekenen.

Kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets, die in april zal worden afgenomen. De huidige Cito-toets valt in februari.

Mócht een leerling de eindtoets beter maken dan op voorhand werd verwacht, dat gebeurt bij één op de tien leerlingen, dan kan het schooladvies worden aangepast, aldus het ministerie van Onderwijs.

Op die manier wordt voorkomen dat ze een advies krijgen dat lager is dan wat ze werkelijk in hun mars hebben.