De partijleiding van de PvdA in Amersfoort heeft in elk geval vanaf 2010 geen aandacht besteed aan het beheer van spaargeld van (oud-)fractieleden en wethouders. 

Daardoor was het mogelijk dat het inmiddels overleden raadslid Ramon Smits Alvarez ruim 64.000 euro van anderen uit de kas haalde en voor zichzelf gebruikte.

Dat schrijft een ingehuurde accountant in een verslag van het onderzoek dat naar het vermiste geld is ingesteld. De verplichte jaarlijkse kascontrole is niet uitgevoerd, er was geen accountantscontrole, er was geen aandacht en ''veel ging op basis van onderling vertrouwen.''

Voor het beheer van partijgeld was in Amersfoort een aparte stichting opgericht. Bestuursleden van die stichting moesten steeds zelf voor een opvolger zorgen.

Geen baan

Daar werd slordig mee omgegaan, zodat er in 2010 ineens helemaal geen bestuur meer was. Daarop werd Ramon Smits Alvarez aangewezen als penningmeester én secretaris. In die dubbele functie ging hij over alles rond het spaargeld.

Al vrij kort daarna begon hij geld naar zijn eigen rekening over te boeken. Na zijn zelfmoord werd bekend dat hij al twee jaar geen baan meer had, maar dat had verzwegen. Ondertussen hield hij pogingen om de boeken te controleren af, wat mede mogelijk was omdat er opeenvolgende politieke crises in Amersfoort waren die de aandacht van de partijtop opeisten.

De voltallige top van de Amersfoortse PvdA is vorige week afgetreden.