Den Haag en Rotterdam willen arbeidsmigranten uit onder meer Roemenië en Bulgarije straks niet zonder meer toelaten. 

Ze zijn bang voor extra overlast en willen eerst zeker weten dat nieuwkomers een baan en goede huisvesting hebben.

Dat staat in een brief van de gemeente Rotterdam, die maandag is gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Op 1 januari gaan de grenzen open voor de EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije en is vrij verkeer van personen en goederen mogelijk.

De gemeente Rotterdam stelt alles in het werk om te handhaven op overbewoning, illegale verblijfsinrichtingen, uitbuiting en malafide verhuurders om daarmee de leefbaarheid in de stad te bevorderen en misstanden te voorkomen, zo staat in de brief.

Hoewel Den Haag de brief niet mede ondertekende, vindt die gemeente ook dat er consequenties moeten zitten als nieuwkomers geen goed woonadres kunnen opgeven.

Strengere regels

''Wij willen de werkwijze omdraaien'', zegt wethouder Hamit Karakus van Wonen, ''eerst controleren en dan pas een burgerservicenummer (BSN) afgeven.'' Niet de mensen zelf, maar de situatie waarin ze verkeren, zorgt volgens hem voor overlast.

Heeft een arbeidsmigrant (nog) geen werk, dan kan zo iemand in bepaalde wijken van de stad niet wonen, vindt Karakus. ''Het is raar dat je nu geen verbijfplaats hoeft op te geven als je om een BSN komt vragen'', zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

VVD en CDA in de Tweede Kamer willen strengere regels voor arbeidsmigratie in de Europese Unie, zo bleek vorige week. Migratie van mensen uit armere lidstaten naar rijkere EU-landen moet wat de twee partijen betreft worden beperkt.

Tachtig procent van de Nederlanders vindt dat Oost-Europese werknemers sowieso niets te zoeken hebben in Nederland, blijkt uit eerder onderzoek van Maurice de Hond.

Asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt in een reactie dat gemeenten op basis van Europese regels verplicht zijn een BSN te verstrekken aan migranten. Het weigeren daarvan is bovendien nadelig voor de migranten. Zij worden dan getroffen, en niet de huisjesmelkers en/of de malafide werkgevers.

Asscher noemt het ''goed dat steden maatregelen nemen om de komst van Bulgaren en Roemenen in goede banen te leiden'', maar denkt dat de voorstellen van Rotterdam en Den Haag niet de juiste manier zijn. ''Bulgaren en Roemenen moeten worden ondersteund als ze uitgebuit worden en bestraft als ze overlast veroorzaken.''

Asscher is overigens wel graag bereid met de steden in gesprek te gaan over hun plannen. Hij benadrukt dat hij hun bondgenoot is in de strijd tegen huisjesmelkers en malafide werkgevers.

Om woonoverlast tegen te gaan en de registratie te verbeteren hebben Rijk en gemeenten gezamenlijk al diverse maatregelen genomen, laat Asscher weten.

Per 6 januari worden arbeidsmigranten die korter dan vier maanden in Nederland verblijven ingeschreven in het Register Niet-ingezetenen en zij krijgen zodoende een BSN-nummer. Het verstrekken van een BSN-nummer aan arbeidsmigranten zorgt er volgens de minister juist voor dat de gemeenten beter zicht krijgen op deze groep. Ook moeten arbeidsmigranten die hier kort verblijven daardoor belasting betalen.

Grenzen

In een interview met NRC Handelsblad onderstreept Asscher maandag dat hij Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten liever niet had toegelaten per 1 januari. De minister vreest dat er meer naar Nederland komen dan verwacht. Dat was eerder bij de komst van Polen en andere Oost-Europeanen ook het geval, zegt hij.

Vorige week vroegen PVV en SP in de Tweede Kamer nog om voor Roemeense en Bulgaarse werknemers vast te houden aan het systeem van tewerkstellingsvergunningen. Deze motie werd echter verworpen.