Behoud van grasland is een van de maatregelen om de Nederlandse landbouw groener te maken. Als er te veel weiden verdwijnen, grijpt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in.

Dat staat in een brief die Dijksma vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de manier waarop Nederland het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat uitvoeren.

Verder komt er voor de Nederlandse boeren per 2019 een vaste premie per hectare gebruikte landbouwgrond.

Van het geld dat boeren ontvangen, moet 30 procent gaan naar groenere landbouw. Boeren mogen van Dijksma zelf gaan kiezen voor groene maatregelen.

Per hectare krijgen boeren straks een basispremie van 270 euro en een premie voor vergroening van 120 euro. Nu is de verdeling van het Europese landbouwgeld nog meer gebaseerd op productie in het verleden.

Voor bijvoorbeeld de vleeskalver- en de aardappelmeelsector ligt er minder geld per hectare in het verschiet, maar Dijksma vertrouwt erop dat deze bedrijven genoeg tijd hebben om zich hierop in te stellen.

Jonge boeren

Slechts 5 procent van de boeren is jonger dan 35. Daarom wil Dijksma dat zij extra geld krijgen, ook om hun bedrijven te kunnen vernieuwen. Daarvoor trekt ze 5 miljoen per jaar uit.

Volgend jaar krijgt Nederland bijna 800 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies. Dit loopt terug tot 732 miljoen in 2019. Uit de Europese pot voor de ontwikkeling van het platteland krijgt Nederland de komende tijd 85 miljoen per jaar.