Het kabinet kan alle plannen voor 2014 gaan uitvoeren. Althans, als het aan de Tweede Kamer ligt. Die stemde donderdagmiddag in met alle begrotingen van de verschillende ministeries, waarover de afgelopen weken uitgebreid is gedebatteerd.

De meeste begrotingen werden met algemene stemmen aangenomen, wat betekent dat geen enkele fractie tegenstemde. Alleen bij de begroting van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) lag dat anders. Voorafgaand aan de stemming uitten een aantal oppositiefracties forse kritiek op Ploumens plannen.

Zo kondigde fractieleider Bram van Ojik (GroenLinks) aan dat zijn fractie voor het eerst sinds de oprichting van GroenLinks tegen het budget voor ontwikkelingssamenwerking zal stemmen. Door de bezuinigingen op ontwikkelingshulp heeft Nederland de internationale norm losgelaten en is daarmee 'door de bodem gezakt', zei hij. Van Ojik vindt dat onverteerbaar

Om diezelfde reden stemde ook de Partij voor de Dieren tegen. "Deze begroting overschrijdt de fatsoensgrens", zei Marianne Thieme. De PVV stemde tegen de begroting van Ploumen omdat de partij van Geert Wilders het 'ongehoord' vindt dat de bewindsvrouw miljarden wil uitgeven aan de 'meest corrupte dictaturen'.

Sudan

Die kritiek viel ook te beluisteren bij het CDA. Kamerlid Agnes Mulder vindt niet dat de minister een schuld van 150 miljoen euro aan Sudan moet kwijtschelden. "Dat regime moordt haar burgers uit", zei Mulder. "Aan zo'n regime scheld je geen schuld kwijt." Het CDA stemde niettemin wel voor de begroting, die ook werd aangenomen.

Het kabinet kan pas echt aan de slag als ook de Eerste Kamer alle begrotingen goedkeurt. Dat zal naar verwachting ook gebeuren, ofschoon de coalitie geen meerderheid heeft in de senaat. Door het begrotingsakkoord heeft het kabinet zich echter weten te verzekeren van de steun van D66, ChristenUnie en de SGP, genoeg om de kabinetsplannen ook door de Eerste Kamer te loodsen.