De werkgevers- en werknemersorganisaties vrezen voor de uitvoering van de wet die ervoor moet zorgen dat langdurig zieke flexwerkers weer re-integreren, nu een pilot hierover is mislukt.

Dit komt omdat uitkeringsinstantie UWV de namen van de zieke flexwerkers niet aan kan leveren.

"Dat was een complete verrassing voor ons", zeggen sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid.

In een pilot was met de sectoren tuinbouw, transport en de detailhandel afgesproken dat zij gingen kijken hoe ze uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn toch weer aan het werk konden helpen.

Vast

Maar dit project loopt nu vast omdat het UWV de komende twee jaar de gegevens van zulke potentiële werknemers niet aan kan leveren, zo stellen de sociale partners. Volgens hen is het UWV in het slagen van de wet echter wel een 'onmisbare schakel', zo schrijven ze in een brief aan minister Asscher (Sociale Zaken).

Grote werkgevers worden vanaf januari financieel medeverantwoordelijk voor de ziektewet en de arbeidsongeschikheidsuitkering als werknemers in de ziektewet belanden. Deze regel geldt echter niet voor uitzendkrachten.

Vraagtekens

"We hadden al vraagtekens bij deze wet, maar als we de proef al niet eens kunnen doen, hoe kan minister Asscher dan verwachten dat het project bij de invoering van de wet wel gaat slagen?", aldus Ton Schoenmaeckers van werkgeversorganisatie VNO-NCW tegenover NU.nl.

De sociale partners waarschuwen dat de taakstelling van 150 miljoen euro op deze manier niet kan worden gehaald. Ook wil de Stichting van Arbeid een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Niet mislukt

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken laat in een reactie weten dat er beoogt wordt 15 miljoen euro te besparen, niet 150 miljoen. 

Ook spreekt hij tegen dat de pilot zou zijn vastgelopen. "Er is geen enkele sprake van mislukt of niet doorgaan."

Volgens het ministerie bleek uit pilots juist dat er nog wet- en regelgeving aangepast moest worden, waardoor "een en ander iets later van start gaat." Het ministerie gaat hierover snel in gesprek met de sociale partners, aldus de woordvoerder.