De PvdA vindt dat bijstandsontvangers die langere tijd werken met behoud van uitkering of een tegenprestatie leveren een bonus moeten krijgen.

Dat laat PvdA-Kamerlid John Kerstens weten aan NU.nl in aanloop naar de begrotingsbehandeling Sociale Zaken deze week.

Hij hoopt dat deze mensen hierdoor sneller de weg naar regulier werk vinden, waarmee verdringing wordt tegengegaan.

Onlangs presenteerde staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) een plan om mensen in de bijstand te verplichten een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering.

Het plan werd kritisch ontvangen. Niet alleen zou het zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt, ook zou het gemeentelijk maatwerk om mensen naar regulier werk te helpen moeilijker maken.

Perspectief

Kerstens vindt daarom dat deze mensen, als zij een tijdje werken met behoud van uitkering, perspectief moet worden geboden op een reguliere baan.

"Wellicht niet direct op de droombaan met het daarbijbehorende salaris, maar wel in die zin dat sprake zou moeten zijn van een aantoonbare stap richting arbeidsmarkt", aldus de PvdA'er. 

"En zo'n stap zou wat mij betreft ook moeten worden beloond, door middel van een bonus, of een premie bovenop de uitkering."

Handvatten

Om te voorkomen dat regulier werk straks gratis door bijstandsontvangers wordt gedaan wil Kerstens dat Klijnsma zorgt voor heldere spelregels en handvatten voor gemeenten.

"Daardoor moet voorkomen worden dat betaalde banen straks onbetaalde banen worden. Of, zoals de vakbeweging het omschrijft, niet van flexbanen naar ex-banen."

Aanvullen

GroenLinks-leider Bram van Ojik wil de kansen voor bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt vergroten door ZZP'ers en deeltijdwerkers het wettelijk recht te geven op een aanvulling via de bijstand.

Ook moeten wat hem betreft de bijverdienregels voor mensen in de bijstand worden versoepeld. "Dat activeert, emancipeert én geeft mogelijkheden om te ontsnappen uit armoede", aldus Van Ojik.