Het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen drie jaar geconfronteerd met tachtig gevallen van fraude of misbruik van hulpgelden.

Het aantal meldingen vertoont een stijgende lijn. In 2012 zijn bij Ontwikkelingssamenwerking 31 gevallen van vermoedens van malversaties gemeld. Een jaar eerder ging het om 27 meldingen, in 2010 ontving het ministerie 21 signalen van fraude.

Dat blijkt uit een overzicht van malversaties afkomstig uit de departementale jaarverslagen van 2010, 2011 en 2012. Het ministerie bevestigde dat Nederland en zes andere donorlanden 280.000 euro aan hulpgeld terugvorderen van Tanzania. Het gaat daarbij om 'mismanagement en misbruik’.

Voor Nederland alleen gaat het om 25.000 euro. Het geld ging op aan dure auto’s en buitensporige dagvergoedingen, zo is het vermoeden.

Verantwoordelijk minister Liliane Ploumen zegt de fraudemeldingen ernstig te nemen. ''Elk fraudegeval is er een te veel. Daarom doen we in alle gevallen altijd onderzoek. En als blijkt dat inderdaad sprake is van malversaties, dan vorderen we het geld terug'', aldus Ploumen in een reactie.

Het ministerie bevestigt dat Nederland en zes andere donorlanden 280.000 euro aan hulpgeld terugvorderen van Tanzania. Het gaat daarbij om 'mismanagement en misbruik’. Voor Nederland alleen gaat het om 25.000 euro. Het geld ging op aan dure auto’s en buitensporige dagvergoedingen, zo is het vermoeden.

Fourwheel drive

Volgens prof. Paul Hoebink, hoogleraar Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit, valt het bedrag mee in relatie tot het programma van circa 30 miljoen euro. ''Ik zou willen weten om wat voor auto's het gaat. Een fourwheel drive waarin Nederlands ambassadepersoneel ook rondrijdt?'’, zegt hij.

Hoebink zegt dat de donorlanden Tanzania hebben aangesproken op de trage voortgang van de strijd tegen corruptie. Een woordvoerder van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking benadrukt dat in Tanzania en in alle andere misbruikgevallen wordt getracht het geld terug te vorderen.

Soms is dat beleid succesvol. Zo werd vorig jaar 318.000 euro terug verkregen van een lokale medewerker van SNV in Laos, die het geld had verduisterd. De man is ontslagen.

Failliet

In andere fraudezaken liepen de verhaalsactie veelal spaak. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk geld terug te vorderen bij het Zambiaanse National Aids Network, waar 98 mille is verdonkeremaand. De hulporganisatie is failliet.

Het grootste misbruik betreft een vaccinatieprogramma in Kameroen en Niger van bijna 5 miljoen euro, waarbij ruwweg de helft is verduisterd. Beide regeringen betalen het bedrag aan Nederland terug, aldus het ministerie.

Zambia, Mozambique, Tanzania en Zuid-Afrika komen elk drie keer voor in het fraudeklassement van de afgelopen drie jaar.