De SP vindt dat discriminatie op de arbeidsmarkt harder moet worden aangepakt. De Inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) moet meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen en boetes kunnen opleggen bij discriminatie.

Desnoods moeten bedrijven die zich daaraan schuldig maken, in het openbaar aan de schandpaal worden genageld.

De SP zal daar dinsdagavond op aandringen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in de Tweede Kamer.

Volgens Kamerlid Sadet Karabulut wordt de strijd tegen het discrimineren van bijvoorbeeld allochtonen door bedrijven wel met de mond beleden, maar gebeurt er in de praktijk te weinig. Ze wijst op een recent incident waarbij een Arnhems bedrijf een sollicitant afwees vanwege zijn huidskleur. Een mailtje met de term 'neger' kwam per ongeluk bij de betrokkene terecht.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei in het tv-programma RTL Late Night maandagavond zich te kunnen vinden in een hardere aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

''Iedereen verdient een eerlijke kans. Je moet zelf je best doen, je moet zelf aan je cv werken, je moet zelf je opleiding afmaken, maar dan mag je niet worden afgewezen om wie je bent. Dat is een kernprincipe van Nederland'', aldus de PvdA-minister.

Arbeidsplaatsen

Karabulut wil ook dat Asscher vakbonden, werkgevers en gemeenten meer achter de broek zit om arbeidsplaatsen te creëren voor jongeren, en dan vooral migrantenjongeren. Ook hiervan wordt volgens haar nog te weinig concreet werk gemaakt.

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen wil dat het kabinet onderzoekt of inkomensregelingen nog verder gestroomlijnd kunnen worden. Onlangs kondigde Asscher al aan het mes te zullen zetten in het aantal regelingen voor ouders met kinderen, maar volgens Van Nieuwenhuizen kan er nog wel meer worden gesnoeid binnen de sociale zekerheid.

Het VVD-Kamerlid wil verder dat oudere werklozen minder worden lastiggevallen met regels als ze vanuit de WW weer willen gaan werken.

Steven van Weyenberg (D66) wil dat het kabinet het makkelijker maakt na het behalen van de AOW-leeftijd aan de slag te blijven. CDA’er Pieter Heerma gaat kritiek uiten op het gezinsbeleid van het kabinet. Omringende landen doen volgens hem veel meer aan inkomensondersteuning van gezinnen dan Nederland.