Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gekozen tot president van de Europese vereniging van gemeenten en regio's, de zogeheten CEMR (de Council of European Municipalities and Regions).

CEMR verenigt de verenigingen van gemeenten en regio's in Europa en is dé lobbyorganisatie van het lokaal en regionaal bestuur bij de Europese Unie, zo liet de VNG maandag weten. Vanuit Nederland zijn zowel de VNG als het Inter Provinciaal Overleg IPO lid van CEMR.

De benoeming bij de Europese koepel van decentrale overheden is voor drie jaar. De functie is onbetaald.