De kwaliteitseisen die worden gesteld aan kinderopvang en peuterspeelzalen worden over twee jaar even hoog. Dat schrijft het kabinet maandag aan de Tweede Kamer.

Verder krijgen werkende ouders vanaf 2016 niet alleen kinderopvangtoeslag als zij hun kind naar de kinderopvang brengen, maar ook als zij hun kinderen gebruik laten maken van een peuterspeelzaal.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs): ''Kinderopvang en peuterspeelzaal moeten straks aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, vallen onder hetzelfde toezicht en worden op dezelfde manier gefinancierd. Dat zorgt voor duidelijkheid en voor een betere aansluiting op de basisschool."

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wijst erop dat het allemaal beter is voor de kinderen: ''Het maakt ze kansrijker in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt.''

De pedagogische kwaliteit van de opvang moet ook omhoog, door onder meer ''een betere mix van HBO- en MBO- medewerkers'' en blijvende scholing van dit personeel. Dat moet ook het Nederlands beheersen.

Verontwaardigd

Het kabinet gaat met de brancheorganisaties, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK) en de Vereniging Nederlandse /Gemeenten om de tafel zitten.

Volgens de Stichting voor Werkende Ouders wordt de prijs voor peuterspeelzalen gelijkgetrokken met de prijs voor de kinderopvang. De organisatie is daar ''verontwaardigd'' over, laat directeur Marjet Winsemius weten.

''Na alle bezuinigingen op de kinderopvang met alle dramatische gevolgen van dien is dit de volgende tegenslag voor werkende ouders.''

Zo wordt het voor ouders nog lastiger om gezin en werk te combineren, denkt Winsemius. Dit terwijl ouders het ''in het spitsuur van het leven'' al druk genoeg hebben met zorg voor hun kinderen, zorg voor hun eigen ouders en een baan.