De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland stellen dat de hervormingen rondom het ontslagrecht en de WW uiteindelijk goedkoper zullen uitvallen voor werkgevers.

"De juridische kosten zullen door de hervormingen sterk dalen", zo laat een woordvoerder van de organisaties weten aan NU.nl.

Volgens de werkgeversorganisaties wordt het ontslagsysteem door de plannen van het kabinet  duidelijker en sneller, "waarvan de uitkomst in het overgrote deel van de gevallen op voorhand helder is."

Kantonrechtersformule

Het systeem wordt vooral goedkoper omdat de "dure en onzekere" kantonrechtersformule zal verdwijnen.

In plaats daarvan komt er een beperkte wettelijke standaardvergoeding, die kan vervallen als een ondernemer zich inspant om werknemers aan ander werk te helpen.

De plannen hebben betrekking op WW, ontslagrecht en flexibiliteit. In het voorstel wordt de opbouw van de WW beperkt en de WW-duur verkort van 38 naar 24 maanden.

Ook moeten mensen al na een half jaar (was een jaar) werk onder niveau accepteren. De huidige 'gouden handdruk' verdwijnt. Iedereen die ontslagen wordt, krijgt vanaf 1 juli 2015 recht op een 'transitievergoeding'. Die moet gebruikt worden om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen. 

De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding is maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat hoger is.

Uitzondering

De werkgeversorganisaties zijn ook tevreden over het feit dat bedrijven die slecht presteren een lagere vergoeding of zelfs niets krijgen. Bedrijven met minder dan 25 werknemers worden uitgezonderd van een deel van de transitievergoeding.

Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is een uitvloeisel van het sociaal akkoord met de sociale partners.

FNV

Ook FNV is positief over de wetswijziging. De vakcentrale stelt dat een eenvoudiger en eerlijker ontslagbescherming veel voor werknemers zal betekenen.

"Bij de WW zullen we de ongewenste inperking tot twee jaar en de vertraagde opbouw nu snel in overleg met de werkgevers gaan invullen", zo belooft de FNV. Volgens de vakcentrale heeft het samen met werkgevers en kabinet "nog een lange weg te gaan om alle goede afspraken uit het sociaal akkoord uit te voeren", maar is dit een flinke stap op die weg.

Politieke reacties

Politieke partijen, waaronder CDA, D66 en PvdA reageren overwegend positief op de plannen. ''Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling", zegt Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD). "De hervormingen zorgen ervoor dat werken weer loont, ook als je vanuit een uitkering een nieuwe baan accepteert, die minder goed betaalt dan een vorige baan."

"De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt eindelijk aangepakt door de positie van flexwerkers te verstevigen", aldus PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer.

Maar er zijn ook zorgen. "De voorstellen rond het ontslagrecht lijken vooral voor het midden- en kleinbedrijf slecht uit te vallen. Verder is de positie van jongeren op de arbeidsmarkt erg kwetsbaar", zegt CDA-Kamerlid Pieter Heerma

"Deze plannen vormen een aantasting van de WW-duur en van het ontslagrecht en daar voelen wij niets voor'', zegt de PVV.

De SP stelt zich juist nog grote zorgen te maken over het verlagen van de WW-opbouw en het inkorten van het recht op WW. "Zeker in deze tijd is dat een domme maatregel die veel mensen in de problemen gaat brengen. De afbraak van de WW hoort niet thuis in een wet die juist voor meer zekerheid moet zorgen."

Lees ook: '20.000 banen extra door hervorming WW'

Overzicht: Hervorming ontslagrecht en WW