Premier Mark Rutte ziet de afwaardering van Nederland door S&P als een "onderstreping dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg".

Dat zegt hij vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie.

Volgens Rutte moet er doorgewerkt worden aan het verstevigen van de structuur van de economie en het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Wel noemt hij het besluit "teleurstellend". In navolging van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) verwacht hij niet dat de afwaardering gevolgen heeft voor de rente. Volgens hem zijn deze aanpassingen al "ingeprijsd". 

Rutte wijst er verder op dat S&P optimistischer is over de langere termijn, maar dat de structurele groei lager zal liggen dan vroeger door de teruglopende bevolkingsgroei.

AAA

S&P maakte vrijdag bekend dat de kredietbeoordeling van Nederland terugzakt van AAA met een negatief vooruitzicht naar AA+ met een stabiele verwachting.

De matige economische groeivooruitzichten liggen hier aan ten grondslag. Daarbij neemt de groei van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in een lager tempo toe dan in vergelijkbare landen.

De kredietbeoordelaar baseert de stabiele verwachting op de ''politieke consensus ten opzichte van het indammen van de staatsschuld en tekorten''.

Lees ook: vijf vragen over kredietbeoordelaars beantwoord