De kledingbranche moet niet alleen in Bangladesh zorgen voor betere en veiligere werkomstandigheden in de textielindustrie, dat moet in alle risicolanden gebeuren zoals Cambodja, China en Vietnam. 

Een motie van die strekking van de ChristenUnie kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer bleek donderdag.

De partij wil dat minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hierover een breed convenant sluit met de kledingbranche

In het convenant moeten doelen komen te staan waarop de sector concreet is af te rekenen zoals het naleven van internationale arbeidsnormen. Ook moet er een jaarlijkse rapportage komen over de voortgang die geboekt is. Ploumen staat positief tegenover het plan.

Actieplan

In de zomer kwamen Nederlandse vertegenwoordigers van leveranciers en afnemers van textiel en kleding al met een actieplan om misstanden in de productieketen van kleding aan te pakken.

Ook is er internationaal een Veiligheidsakkoord gesloten om de situatie in naaiateliers in Bangladesh te verbeteren. In dat land vielen in het voorjaar 1100 doden toen een complex met kledingfabriekjes instortte.

Coolcat

Ploumen riep eerder deze week een aantal Nederlandse bedrijven nog op om het Veiligheidsakkoord te tekenen. Dat leverde onder meer een boze reactie op van Coolcat. De topman van dat kledingbedrijf, Roland Kahn, noemde de oproep van de bewindsvrouw ''schandalig''. Volgens hem ligt de zaak gecompliceerd en wil hij het akkoord op termijn zeker tekenen.