De PvdA vindt dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volkgezondheid) invloed moet uitoefenen om situaties rondom de ontslagen bij Sensire in de toekomst te voorkomen.

Daarom moet hij supportteams beschikbaar stellen die helpen in de regio sectorplannen van de grond te krijgen, zo laat de partij weten aan NU.nl. Ook de SP en D66 vragen de staatssecretaris om maatregelen. 

In het sociaal akkoord van afgelopen voorjaar is in totaal 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorplannen die zorgen voor behoud of groei van de werkgelegenheid.

Maar van dat budget is nog veel te weinig gebruikgemaakt, aldus PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert. "Om wanhopig van te worden." Volgens Wolbert kan een deel van de 600 miljoen heel goed gebruikt worden voor de dreigende ontslagen in de zorg.

Onzeker

Voor 70 duizend zorgmedewerkers wordt het werk de komende jaren onzeker, aldus Wolbert. Dit komt doordat er momenteel verschillende maatregelen in gang zijn gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, zoals bijvoorbeeld de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten.

Thuisorganisatie Sensire besloot anticiperend op deze plannen daarom afgelopen zomer al 1.100 medewerkers te ontslaan. Na een langdurige actie van vakbond Abvakabo en interventie van onder meer Van Rijn konden bijna achthonderd medewerkers hun baan toch behouden door in dienst te komen van twee andere thuiszorgorganisaties.

Vooraf

Volgens Wolbert moet dit in de toekomst niet achteraf, maar vooraf geregeld worden. Maar volgens het PvdA-Kamerlid is het tot nu toe complex gebleken om de sectorplannen in te zetten tegen de dreigende ontslagen.

"De subsidieregelingen zijn erg ingewikkeld. De praktijk is dat het minstens een jaar duurt om een plan van de grond te krijgen, maar dan is het al te laat", zo waarschuwt ze. 

Geen oplossing

Het CDA vraagt zich af hoeveel van het budget van de sectorplannen voor de zorg gereserveerd kan worden en of het niet teveel gaat om een eenmalige uitgave in plaats van een structurele oplossing. "Dit is niet een voldoende oplossing voor het probleem", aldus Hanke Bruins Slot.  Ook vreest ze dat veel zorginstellingen de voorfinanciering die voor een sectorplan nodig is niet op kunnen brengen.

Ook de SP heeft kritiek op de oplossing en vreest dat maar een klein deel van het budget van de sectorplannen voor de zorg beschikbaar zullen komen. 

Van Rijn laat in een debat weten dat hij de suggestie om supportteams in te stellen zal overnemen. Ook verwacht hij aan het einde van dit jaar en begin volgend jaar een aantal nieuwe sectorenplannen voor de zorg. 

Hoger

Daarin zullen ook de SP en D66 Van Rijn vragen om maatregelen. De SP wil een plan om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen.

D66 vindt dat de plannen die worden gemaakt om zorgpersoneel van werk naar werk te begeleiden breder moeten worden opgezet met een betere aansturing van Van Rijn.

De PVV waarschuwt dat de ontslagen in de zorg nog vele malen hoger kunnen uitvallen dan nu ingeschat door Van Rijn. "Ruim 30 procent van de plekken in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt geschrapt", zo voorspelt PVV-Kamerlid Fleur Agema.