De aanpak van bacteriën die resistent zijn geworden voor antibiotica wordt wereldwijd verbeterd. Dat staat in een overeenkomst die Nederland in Genève heeft gesloten met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VWS) heeft bij de WHO gepleit voor de mondiale aanpak, maakt het ministerie donderdag bekend. 

Daarbij zouden landen zorgvuldiger moeten omgaan met antibiotica. Infecties moeten worden voorkomen door een betere basishygiëne en landen moeten gezamenlijk nieuwe antibiotica gaan ontwikkelen.

Door onzorgvuldig en overmatig gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriesoorten resistent voor de werking van antibiotica. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde infecties in de toekomst niet meer kunnen worden bestreden.

Nieuwe antibiotica

Infecties moeten worden voorkomen door een betere basishygiëne en landen moeten gezamenlijk nieuwe antibiotica gaan ontwikkelen. Ook moet volgens Schippers worden tegengegaan dat antibiotica worden verkocht zonder recept, zoals nu nog in veel zuidelijke landen gebeurt.

De WHO gaat een internationaal actieplan opstellen. Schippers heeft aangeboden de Nederlandse kennis en ervaring op dit gebied aan de WHO beschikbaar te stellen.

De minister heeft zich bij de WHO lange tijd hard gemaakt voor betere afspraken over bestrijding van antibioticaresistentie. Als bacteriën resistent worden voor bepaalde antibiotica dan kunnen ziektes als longontsteking of blaasontsteking weer levensbedreigend worden.