Het CDA vindt dat er een fundamentele discussie gevoerd moet worden of gemeenten niet op een andere manier belastingen moeten heffen dan nu via de WOZ-waarde.

Huiseigenaren moeten jaarlijks belastingen, zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (ozb), betalen die worden berekend op basis van de waarde van hun huis. De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast en daar kan binnen twee weken bezwaar tegen worden aangetekend.

In 2012 werden echter 70 gemeenten onder verscherpt toezicht geplaatst omdat ze te grote fouten maakten bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Dat is twee keer zoveel als in de jaren daarvoor, volgens de toezichthouder, de Waarderingskamer.

Volgens CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg moet daarom de discussie of de WOZ-waarde wel de goede manier is om gemeentebelastingen te baseren "bovenaan de agenda" komen te staan, zo stelde ze dinsdag in een debat in de Kamer. Ze vreest dat door toenemende druk op gemeenten doordat zij er meer taken bij krijgen, bovendien voor meer fouten in de toekomst.

Vluggertje

Ze heeft nog geen concrete voorstellen voor hoe het anders moet, wat leidde tot kritiek van de VVD. Volgens Van Toorenburg zou het heffen ook kunnen via de ingezetenenbelastingen of de inkomstenbelastingen maar ze wil hier nog geen definitief standpunt over innemen, omdat ze er "geen vluggertje" van wil maken.

D66 vreest dat met dit voorstel "nog meer belasting op arbeid wordt geheven, waardoor er steeds minder stimulering is om te gaan werken", aldus Kamerlid Wouter Koolmees.

Ook staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) stelde in een reactie "geen enkele behoefte" te hebben een ander systeem te bedenken. Volgens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) zijn er weinig alternatieven om de belastingen anders op te baseren, behalve dan misschien de hondenbelasting, zo grapte hij.

Te hoog

Mede door de economische crisis worden huizen moeilijker verkoopbaar en dat zorgt ervoor dat mensen sneller vinden dat de gemeente de waarde van hun woning te hoog inschat, zo stelde de Waarderingskamer in maart. Voor taxateurs is het ook moeilijk de waarde in te schatten omdat minder huizen worden verkocht en er dus weinig vergelijkingsmateriaal is.

Kamerbreed werd hierover opheldering gevraagd aan Weekers.

Die stelde dat hij veel verwacht van de stappen die genomen worden om meer transparantie te brengen in het systeem. Vanaf medio volgend jaar zullen burgers beter kunnen inzien hoe de WOZ-waarde van hun woning wordt bepaald en zullen ze dit ook kunnen inzien van hun buren of vergelijkbare woningen in de buurt, aldus Weekers. Ook stelt hij dat het toezicht bij de Waarderingskamer is versterkt.

Melkkoe

De verschillende partijen willen daarnaast dat er paal en perk wordt gesteld aan bureaus die burgers helpen bij gemeenten bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde op een 'no cure, no pay' basis, waardoor de uitvoering voor gemeenten duurder wordt wegens de hogere juridische kosten. "Het wordt gebruikt als een melkkoe", aldus Helma Neppérus van de VVD.

Plasterk liet weten dat er momenteel samen met het ministerie van Justitie wordt gewerkt aan een voorstel om de proceskosten van gemeenten over de hele linie te verlagen.  Hij kon nog niet ingaan op de details van dit plan. 

Lees meer over geldzaken op NUgeld