De nieuwe partij Ouderen Politiek Actief mag onder de aanduiding OPA meedoen aan de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

De Onafhankelijke Partij Alkmaar vreesde voor verwarring onder de kiezers als er twee partijen bestaan die worden afgekort met OPA, maar die vrees is volgens de Raad van State ongegrond. De raad stemt daarmee in met een oordeel dat de Kiesraad eerder velde.

De Kiesraad mag een aanduiding van een partij weigeren als die te veel lijkt op een al bestaande partij die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar doet echter alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en dus is daar geen sprake van, oordeelt de Raad van State.

Herindeling

De Alkmaarders hadden er verder op gewezen dat ze de aanduiding OPA opnieuw moeten registreren vanwege de herindeling van de gemeente Alkmaar. Zij vrezen dat hun naam wordt geweigerd omdat er al een landelijke OPA is. Dat mogelijke probleem in de toekomst is volgens de Raad van State geen reden om de nieuwe OPA nu al te weigeren.

Het is volgens de raad aan het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen om te beslissen of de Alkmaarders onder de naam OPA mogen blijven meedoen.

De regionale partij had verder aangevoerd dat een landelijke OPA misleidend kan zijn. Bij de regionale verkiezingen zouden stembusgangers in Alkmaar kunnen denken dat OPA een regionale afdeling van de landelijke OPA is. Dat is volgens de raad echter niet aannemelijk.

Ouderen Politiek Actief is opgericht door Dick Schouw na een ruzie binnen 50Plus over de vraag of de partij op lokaal niveau actief moest worden. Schouw werd toen uit 50Plus gezet, maar later concludeerde een commissie van de partij dat dit niet had mogen gebeuren en werd het besluit teruggedraaid.

OPA is vooral een samenwerkingsverband van regionale ouderenpartijen. De partij doet volgend jaar in tientallen steden mee aan lokale verkiezingen en overweegt mee te doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.