Schijnconstructies worden aangepakt doordat opdrachtgevers en aannemers naast werkgevers aansprakelijk worden gesteld als er niet het juiste cao-loon wordt betaald aan werknemers.

Dat schrijft Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, woensdag in een brief aan te Tweede Kamer.

Opdrachtgevers die volgens Asscher weten of zouden moeten weten dat personeel niet voldoende krijgt betaald worden zo aangepakt.

De nieuwe wet, die volgend jaar vorm moet krijgen, moet met name buitenlandse werknemersmeer bescherming bieden.

Nu is het nog mogelijk om werknemers een deel van het minimumloon in onkostenvergoeding te betalen. Werkgevers betalen zo minder sociale premies, met als oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tot gevolg.

Schijnconstructies 

"Ik ben voor vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Maar ik heb ook oog voor de ongewenste effecten ervan. Schijnconstructies met buitenlandse werknemers zijn hier een voorbeeld van", zegt Asscher.

In de uitzendbranche is deze constructie al aagepakt. Daar werd veel gebruik gemaakt van zogenaamde schijnconstructies waarbij buitenlandse werknemers die naar Nederland komen een gangbaar loon van rond de 500 euro per maand kregen.

Dat loon werd vervolgens aangevuld met een Nederlandse onkostenvergoeding van 1000 euro waar geen belasting over hoeft te worden betaald.

"Via die constructies worden werknemers uit andere Europese landen onderbetaald en er ontstaat bovendien oneerlijke concurrentie. Een harde aanpak van schijnconstructies is daarom een belangrijke stap richting een meer fatsoenlijke arbeidsmarkt", aldus Asscher.

Doorbraak

Ellen Dekker, voorzitter van FNV Bondgenoten, noemt het voornemen van Asscher "een grote doorbraak." "Samen brachten we de problemen van de werkvloer naar de bureaus van het ministerie in Den Haag met ideeën om ze op te lossen. Die zijn nu overgenomen", aldus Dekkers.

Het CNV steunt de aanpak van Asscher eveneens, maar vraagt het kabinet wel door te pakken. "Voor een effectieve aanpak is het noodzakelijk dat het kabinet nog scherper in kaart brengt over welke constructies men het heeft en wat de omvang hiervan is", zegt vice-voorzitter Maurice Limmen.

De Vereniging ZZP (VZZP) is eveneens tevreden met de aanpak van de minister, omdat daardoor "de markt voor zzp'ers eerlijker en transparanter wordt."