De ChristenUnie wil dat het kabinet met de kledingbranche een convenant sluit om in lagelonenlanden tot betere en veiligere arbeidsomstandigheden in textielfabrieken te komen.

Bedrijven die niet meedoen moeten op een zwarte lijst komen.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind zal dit voorstel woensdag doen tijdens de behandeling van de begroting van minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Door onveilige omstandigheden in textielfabrieken in Bangladesh vielen afgelopen jaren vele honderden doden.

Ramp Dhaka

Een ramp in een complex met kledingfabriekjes in Dhaka eerder dit jaar met 1.100 doden tot gevolg, leidde tot een internationaal Veiligheidsakkoord om de situatie in de fabrieken te verbeteren.

Ook verscheidene Nederlandse bedrijven hebben dit akkoord getekend. Minister Ploumen zette maandag nog enkele bedrijven publiekelijk te kijk die het nog niet hebben ondertekend.

Kinderarbeid

De problemen in Bangladesh zoals kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en gebrek aan vrijheid voor vakbonden komen ook in andere landen voor, aldus Voordewind.

Daarom wil hij het Veiligheidsakkoord verbreden. In het convenant moeten doelen komen te staan waarop de sector concreet is af te rekenen zoals het naleven van internationale arbeidsnormen.