De Senaat gaat waarschijnlijk akkoord met het schrappen van het verbod op godslastering, maar wil wel dat burgers beschermd blijven tegen ernstige belediging van hun geloof. 

VVD, PvdA, CDA, SP en D66 dienden dinsdagavond een motie in waarin ze voorstellen een ander wetsartikel hiertoe aan te passen.

Op dit moment is 'smalende godslastering' volgens artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht verboden. SP en D66 hebben in de Tweede Kamer het initiatief genomen voor afschaffing van deze bepaling.

De partijen vinden dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort. Hun voorstel werd in de Tweede Kamer met ruime meerderheid aangenomen. Maar de Eerste Kamer heeft er moeite mee.

Aanpassing

De Senatoren sprongen dinsdag in de bres voor mensen die zich gekwetst voelen als hun geloof beledigd wordt. Ze roepen het kabinet op te onderzoeken of aanpassing van een ander artikel uit het Wetboek van Strafrecht, 137c, ''genoegzame bescherming'' kan bieden aan deze groep.

De Senaat stemt volgende week. Dat gebeurt waarschijnlijk hoofdelijk, op verzoek van de ChristenUnie.