De VVD vindt dat de Verenigde Naties hervormd moeten worden omdat volgens de partij de belangen van een aantal permanente leden nu soms boven die van de burgers worden gesteld. 

"De VN staat enorm onder druk", zo oordeelt Han ten Broeke van de VVD in een debat met de Tweede Kamer dinsdag. Hij vindt dat de orde er niet langer gehandhaafd wordt.

Zo is volgens Ten Broeke de aandacht voor Israël binnen de VN al lange tijd onevenredig. 

De VVD'er wijst er op dat in de afgelopen maand in de Algemene Ledenvergadering van de VN er 22 besluiten zijn genomen over Israël en slechts 4 over andere landen. 

Hypocrisie

"Er heerst hypocrisie, selectiviteit en politisering in het enige orgaan waarin de hele wereld overtuigend kan samenkomen", zo concludeert Ten Broeke hieruit. 

Ook de PVV stoort zich aan 'obessieve aandacht' voor Israël binnen de VN.  Dit is volgens Kamerlid De Roon te verklaren door de 57 islamitische landen in de VN.

Veto

Ten Broeke vindt daarnaast dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zich concreter moet inzetten om in de toekomst te voorkomen dat VN-leden hun veto kunnen gebruiken als het gaat om stemmingen over humanitaire interventies bij grove mensenrechtenschendingen.

Als voorbeeld noemt hij de stemmingen over de inzet van chemische wapens. Rusland en China spraken het afgelopen jaar drie keer een veto uit tegen door westerse landen gesteunde VN-resoluties om druk uit te oefenen op het regime in Syrie.

"Als de VN er vrijwillig voor kiest zichzelf te delegitimeren dan rest ons niets anders dan haar te passeren in urgente gevallen, bijvoorbeeld na de inzet van chemische wapens", aldus Ten Broeke.

​Burgers

"Het zijn burgers wier belangen dienen te worden behartigd door de VN. Niet uitsluitend de belangen van een aantal permanente leden van de VN-Veiligheidsraad."

De VVD stelt zich ervan bewust te zijn dat het voor Nederland moeilijk is om iets aan de dynamiek binnen de VN te veranderen. Maar omdat Nederland probeert een zetel in de VN-Veiligheidsraad te krijgen, ziet de partij toch "bescheiden kansen".