Het Centraal Planbureau (CPB) gaat de verkiezingsprogramma's van politieke partijen voortaan minder uitvoerig doorrekenen.

Welke gevolgen de plannen hebben voor bijvoorbeeld files of CO2-uitstoot, wordt niet meer becijferd. Ook worden maatregelen alleen nog maar doorgerekend als er meer dan 100 miljoen euro mee gemoeid is. De grens lag tot dusver bij 50 miljoen.

Het planbureau heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder kost het doorrekenen zoals dat tot dusver gebeurde, te veel mankracht. Ook is het risico op fouten te groot. ''Er is gelukkig nog nooit iets misgegaan, maar we willen ook voorkomen dat dat gebeurt.''

Het planbureau rekent steeds de programma's van alle partijen op verzoek door. Het kijkt dan naar de kosten, maar ook naar de gevolgen voor werkgelegenheid, koopkracht en economische groei.

Dat laatste blijft gebeuren, maar effecten op bijvoorbeeld milieu of mobiliteit komen in het vervolg minder aan bod.