De onmin tussen het ministerie van Defensie en de militaire vakbonden over de uitzendbescherming bij de verlenging van de Patriotmissie in Turkije is uit de wereld.

 ''Defensie heeft aangegeven dat de uitzendbescherming staat'', aldus Mark de Natris van de GOV/MHB dinsdag.

Uitzendbescherming houdt in dat een militair voor elke maand in het buitenland 2 maanden in Nederland blijft. Maar Defensie kampt door bezuinigingen met een tekort aan een aantal functionarissen, onder wie vuurleiders en radarmonteurs. Daarom wilde het ministerie voor ongeveer 90 militairen de uitzendbescherming opheffen.

De collectieve uitzendbescherming blijft nu van kracht. De 'probleemgevallen' gaat Defensie echter zoals eerder aangekondigd met maatwerk oplossen. Dat betekent dat op individueel niveau afspraken worden gemaakt. Dat kan inhouden dat militairen tijdelijk afzien van uitzendbescherming. Als ze vaker op uitzending gaan, wordt dat gecompenseerd met extra verlof.