De Tweede Kamer is tegen het reguleren van wietteelt. Dinsdag werd een motie van de SP om deze optie open te houden verworpen.

Minister Ivo Opstelten (Justitie) benadrukte donderdag al dat regulering van wietteelt om meerdere redenen onwenselijk is en bovendien juridisch niet haalbaar.

Ook bevestigde hij dat onder zijn leiding nooit sprake zal zijn van experimenten op gemeentelijk niveau. Wel is hij bezig met een inventarisatie van initiatieven vanuit gemeenten.

De motie van de SP, die mede ingediend was door D66 en coalitiepartij PvdA, verzoekt de regering om met een "open blik" naar de gemeentelijke plannen te kijken en de optie van regulering niet op voorhand uit te sluiten.

Volgens diverse partijen in de Tweede Kamer en diverse coffeeshopgemeenten zorgt regulering voor betere controle op de gezondheid en wordt de wiethandel uit het criminele circuit gehaald.

Opbrengsten

Volgens D66 blijkt bovendien uit CPB-cijfers dat er met het reguleren van wietteelt 500 miljoen euro kan worden opgehaald, onder meer door de beperking van de politiecapaciteit en de accijnsinkomsten.

De Zwijndrechtse burgemeester Dominic Schrijer (PvdA) stelt dat hiermee zelfs 1 miljard euro kan worden opgehaald.

D66-Kamerlid Magda Berndsen heeft al aangekondigd desnoods een eigen wetsvoorstel te maken.