Het is niet verstandig als gemeenten eigen beleid gaan maken om topinkomens te beknotten. Dat vindt het kabinet, heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De gemeente Rotterdam kondigde begin vorige maand aan vanaf 2015 zorginstellingen te willen korten op hun subsidies als hun bestuursleden meer verdienen dan een minister. Ook Amsterdam is met een dergelijke maatregel bezig. Daarmee lopen de gemeenten vooruit op de landelijke regeling die vanaf 2020 gaat gelden.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD) vindt dat zorginstellingen niet geconfronteerd moeten worden met tegenstrijdige regelgeving, waarbij ook nog eens kans is op gerechtelijke procedures, zo staat in de dinsdag verstuurde brief.

Plasterk vindt het verstandiger om het beleid van de centrale en de decentrale overheden op elkaar af te stemmen. "En dat niet achteraf, maar vooraf", schrijft de bewindsman. De minister wil hierover met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen.