De PvdA gaat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) niet oproepen om te stoppen met kwantitatieve afspraken over het oppakken van illegalen.

Dat blijkt dinsdag voorafgaand aan stemmingen in de Tweede Kamer.

Afgelopen week bleek tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie dat de staatssecretaris opnieuw met de politie afspraken maakt om vierduizend illegalen op te pakken om uit te kunnen zetten.

Eerder had de PvdA-ledenraad de fractie opgeroepen om te stoppen met het quotum. Dit was een voorwaarde voor de leden om in te kunnen stemmen met het voorstel voor de strafbaarstelling van illegaliteit.

Overbodig

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind diende daarom vorige week een motie in om te voorkomen dat illegalen louter om kwantitatieve redenen worden opgepakt. Deze motie krijgt nu niet de steun van de PvdA.

"In het debat vorige week heeft de staatssecretaris duidelijk gesteld: de politie gaat niet op zoek naar mensen die hier alleen maar verblijven zonder de juiste papieren", stelt PvdA-Kamerlid Marit Maij tegen NU.nl. 

"Dat was ook wat de eerdere motie van de ChristenUnie, die wij hebben gesteund, beoogde. Daarmee is de huidige motie overbodig."

Teeven liet vorige week echter weten korpschefs er wel op aan te spreken als zij de kwantitatieve doelstellingen niet halen. Hij benadrukt daarbij dat er geen heksenjacht op illegalen zal plaatsvinden.

Quotum

Sander Terphuis, het PvdA-lid dat de discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit aanzwengelde in zijn partij, riep de fractie dinsdag op alsnog tegen het quotum te stemmen.

"Laat de politie gewoon haar werk doen door mensen die strafbare feiten plegen op te pakken; ongeacht de vraag of het gaat om Iraniërs, Hollanders of Friezen", schrijft hij in een brief.

"Dit quotum draagt het reële risico in zich dat de politie selectief, dat wil zeggen op basis van uiterlijke kenmerken, te werk zal gaan om zo de gestelde norm van vierduizend per jaar te halen."