Er is een Kamermeerderheid om de inkomensgrens voor sociale huur voor vijf jaar te verhogen van 34.000 naar 38.000 euro.

Het plan van PvdA en ChristenUnie kan rekenen op steun van SP, PVV, CDA, GroenLinks en 50Plus, zo blijkt dinsdag in de Tweede Kamer. Het idee achter het plan is dat de doorstroom op de woningmarkt onvoldoende 

In eerste instantie stelden de PvdA en ChristenUnie voor om de grens op te hogen naar 43.000 euro. Dit leverde echter te veel kritiek op in de Tweede Kamer, omdat de lagere inkomens daarvan de dupe zouden worden.

Die zouden daardoor juist langer op een woning moeten wachten, want het aanbod van beschikbare woningen groeit nog niet.  

Huurwoningen

Daarom is nu onderdeel van het plan dat 20 procent van de sociale huurwoningen bestemd wordt voor de huishoudens die tussen de 34.000 en de 38.000 euro per jaar verdienen. Het merendeel van de huizen blijft dan gereserveerd voor de mensen die minder dan 34.000 euro verdienen. 

Onderdeel van het plan is dat de voorraad van woningcorporaties 'van voldoende omvang' moet zijn om de doelgroep te huisvesten. Dit idee is afkomstig van de SP.

Steden

De PvdA wilde in eerste instantie alleen de inkomensgrens verhogen voor bepaalde stedelijke gebieden, omdat daar de woningnood het hoogst is en er weinig woningen voor de middeninkomens zijn. Maar deze uitzondering is volgens Brusselse regels niet toegestaan. 

Minister Stef Blok (Wonen) heeft het plan vorige week ontraden. Ook de VVD en D66 zijn tegen het plan.