Alle besturen van de 37 hogescholen in Nederland hebben ingestemd met de branchecode Goed Bestuur. 

Hierin is onder meer afgesproken dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek de belangrijkste taak is van de instelling. Het college van bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk.

De branchecode is aangeboden aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, zo heeft de brancheorganisatie Vereniging Hogescholen dinsdag laten weten.

Dit onderwijs heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door incidenten met falend bestuur, zoals bijvoorbeeld bij Inholland en Amarantis. Hoewel de hogescholen al sinds 2006 een code hebben met regels voor goed bestuur, bleek vorig jaar uit een onderzoek onder de hogeschool besturen dat er behoefte was aan verbetering hiervan.

Raad van toezicht

''De aandacht voor onderwijs en onderzoek en de maatschappelijke rol van de hogeschool was voor verbetering vatbaar'', staat in een toelichting van de Vereniging Hogescholen.

In de nieuwe branchecode is verder onder meer de positie aangescherpt van de raad van toezicht als hoogste toezichthoudend orgaan. De maximale zittingsduur wordt teruggebracht naar maximaal twee keer vier jaar.