De VVD wil dat bekeken wordt of de publieke omroep ook door private partijen kan worden ingevuld.

Dat blijkt maandag tijdens het begrotingsoverleg Media met staatssecretaris Sander Dekker.

"Iedere partij moet mee kunnen dingen naar het invulling geven aan de publieke opdracht", aldus VVD-Kamerlid Matthijs Huizing.

"Als er een private partij is die zegt: we kunnen ook een nieuwsprogramma maken. Waarom zou dat niet kunnen?"

Beste

Huizing vraagt zich af waarom de publieke opdracht nu maar door één partij, de publieke omroep, kan worden ingevuld. "May the best win", stelt hij voor. Volgens hem wordt bij de regionale omroepen al gewerkt met tijdelijke concessies.

Ter onderbouwing wees de VVD'er op een SEO-rapport. Hieruit zou blijken dat de overheid op een "non-discriminatoire" manier geld beschikbaar moet stellen voor producenten van nieuwsproducties.

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk betekent het voorstel het einde van de publieke omroep. "Hiermee vervalt het hele bouwwerk van de publieke omroep." Ook PvdA-Kamerlid Martijn van Dam wees het voorstel resoluut af. Hij wil geen nieuwe stelseldiscussie.

Toekomstdiscussie

De VVD neemt met het voorstel een voorschot op de discussie over de toekomst van de publieke omroep.

De publieke omroep is afgelopen tijd geconfronteerd met meerdere bezuinigingsopdrachten. Momenteel voert de Raad voor Cultuur een toekomstverkenning uit naar de taken van de publieke omroep.

Staatssecretaris Dekker heeft laten weten dit advies af te willen wachten. Begin 2014 wordt dit rapport verwacht en zal hij met een visie komen. Daarna zal er in de Kamer verder over de toekomst van de publieke omroep worden gesproken.

Huizing vroeg Dekker tijdens het debat om de conclusie van het SEO-rapport mee te nemen in zijn visie.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelde maandag al tegen NU.nl dat wat hem betreft de Champions League geofferd kan worden ten faveure van cultuur en achtergrondjournalistiek.

Ledenwerfactie

Het Commissariaat voor de Media onderzoekt een ledenwerfactie van de omroepen VPRO en Human, zo laat Dekker weten.

De VPRO vraagt leden of zij een deel van hun contributiegeld willen afstaan aan Human, de humanistische omroep. Zo hopen beide omroepen te bereiken dat Human op 1 april volgend jaar minstens vijftigduizend leden heeft. Anders dreigt voor Human het doek te vallen.

Dekker vindt de ledenwerfactie 'om het zacht te zeggen wat opmerkelijk'. Het Commissariaat voor de Media, onderzoekt of de actie in strijd met de regels is.