Staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) is niet van zins om te wachten op de uitkomst van het onderzoek van de provincies Gelderland, Overijssel en het Rotterdamse Havenbedrijf naar een nieuwe aansluiting op de Betuwelijn. 

Volgens Mansveld staat de investering voor dit alternatief niet in verhouding tot het aantal goederentreinen dat van het traject gebruik zou gaan maken. Bovendien leidt nieuw onderzoek tot vertraging.

Dat zei de staatssecretaris maandag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Volgens haar is het proces over het goederenvervoer door het oosten van Nederland inmiddels zo ver dat het niet mogelijk is om een nieuwe optie in te voegen. Mansveld wil in juni een besluit nemen over het beoogde tracé tussen Arnhem en Enschede.

Dat is al later dan gepland, omdat er ruimte is gemaakt voor inspraak van politieke partijen en de omwonenden, aldus de staatssecretaris.

Afgevallen

Ze benadrukte verder dat het alternatief dat de provincies en het Havenbedrijf nu bekijken in de jaren negentig al is afgevallen. Dat was toen omdat het te duur was. Vorig jaar is er nog eens naar gekeken en ook toen viel deze oplossing af. Volgens Mansveld staat het de provincies en het Havenbedrijf wel vrij om het onderzoek te doen.

In het oosten van het land is veel verzet tegen de plannen om meer goederenvervoer via het bestaande spoor naar Duitsland te laten rijden. Dat is onder meer nodig omdat de Tweede Maasvlakte over een paar jaar vol staat met bedrijven die hun producten willen doorsturen naar het achterland.

Ook wordt het op het spoor in de Randstad drukker omdat er tussen de grote steden treinen zonder spoorboekje moeten gaan rijden. Het goederenvervoer moet daarom een andere route gaan volgen.