Op aandringen van de Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) een onafhankelijke commissie begin 2014 te beoordelen of er voldoende stappen zijn gezet voor het oplossen van de knelpunten bij de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. 

Van Rijn beloofde dat maandag in een overleg met de Kamer.

Die is bezorgd, omdat de commissie onder leiding van Leonard Geluk eerder constateerde dat een groot aantal gemeenten nog niet klaar is voor deze nieuwe taken.

Jeugdzorg is nu nog een taak van de provincies, maar wordt vanaf 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Van Rijn wil dat de commissie-Geluk begin 2014 in haar volgende rapportage aangeeft of er inmiddels voldoende voortgang is geboekt.

Eerder kondigde het kabinet al aan dat gemeenten bij hun voorbereidingen hulp kunnen krijgen van zogenoemde vliegende brigades.

Bankroet

Jeugdzorg Nederland gaf eerder aan dat door alle veranderingen de vijftien bureaus Jeugdzorg bankroet kunnen gaan en personeel moet worden ontslagen.

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) benadrukte maandag dat ook in de nieuwe opzet bescherming, reclassering en crisisopvang van kinderen nodig blijft. De taken van de medewerkers van Jeugdzorg blijven dus, aldus Teeven.

Hij gaat erop toezien dat er zo veel mogelijk afspraken worden gemaakt waardoor personeel van jeugdzorg van werk naar werk gaat en er zo weinig mogelijk ontslagen vallen.