Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) baseert zich bij haar besluit over wegenbouwprojecten, zoals de Blankenburgtunnel bij Rotterdam, op een onrealistisch grote verkeersgroei.

Daardoor worden verkeerde keuzes gemaakt.

Dat staat in een rapport van het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in opdracht van Milieudefensie, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Gelderland.

Volgens de onderzoekers worden de noodzaak en de baten van nieuwe snelwegen te gunstig voorgesteld en verkeerde prioriteiten gesteld.

Schultz bestrijdt de kritiek. Sinds 2011 hanteert haar ministerie een scenario met een laag en een hoog groeiscenario. Alle projecten, ook die van vóór 2011, blijven binnen die bandbreedte, laat een woordvoerster weten.

Toekomstscenario's

In het onderzoek is de werkelijke ontwikkeling van verkeer vergeleken met de toekomstscenario’s die gebruikt worden bij de besluitvorming over nieuwe snelwegen. CE Delft concludeert dat er veel minder auto’s op de snelweg rijden dan in de gebruikte toekomstscenario’s werd verwacht. De groei van het verkeer is namelijk al ruim voor de aanvang van de economische crisis sterk afgevlakt.

De natuur- en milieuorganisaties vragen de minister en de Tweede Kamer de besluiten over nieuwe snelwegen te herzien. Het onderwerp staat maandag op de agenda van de Kamer.

Oppositie

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren riep Schultz zondag op opnieuw door te rekenen of al haar asfaltplannen wel nodig zijn. ''We moeten niet bouwen voor de leegstand, alleen om wegwerkers aan het werk te houden of vanwege de verkiezingsbeloften van de minister.''

Ook D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat Schultz de lijst met geplande wegen opnieuw tegen het licht houdt. ''We kunnen ons geld voor wegen maar één keer uitgeven, dus dat moeten we besteden op basis van een realistisch beeld en de laatste inzichten.''