Premier Mark Rutte voelt dat Nederland aan de vooravond staat van ''een nieuw begin'' en het land ''weer op stoom" begint te komen. Rutte zei dat zaterdag aan het slot van een VVD-congres in Den Bosch.

Volgens de premier zijn er allerlei tekenen die erop wijzen dat we als land ''de wind weer een beetje mee beginnen te krijgen''.

Op de woningmarkt lijkt het ergste achter de rug, het consumentenvertrouwen en de export beginnen aan te trekken en het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde vorige week dat Nederland officieel weer uit de recessie is.

Rutte meent dat de opgaande lijn het gevolg is van het kabinetsbeleid en dan vooral van de rol van de VVD daarin. Er wordt op dit moment hervormd ''op een schaal die nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen'', zei hij.

Tegelijk heeft het kabinet gezocht naar draagvlak door het sluiten van het sociaal akkoord, het woonakkoord, het zorgakkoord en het energieakkoord. Wat maatschappelijke akkoorden betreft moet het wat Rutte betreft daar wel bij blijven.

Verkiezingen

Het VVD-congres stond in het teken van de komende verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement. De partij stelde zonder veel discussie haar Europese verkiezingsprogramma vast.

Hans van Baalen werd op het schild gehesen als lijsttrekker voor de EU-verkiezingen. Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen is zijn nummer twee.

Rutte rekent erop dat de liberalen na de succesvolle Kamerverkiezingen van vorig jaar opnieuw goede resultaten gaan neerzetten. De premier noemt de VVD een partij die ''in moeilijke tijden altijd haar verantwoordelijkheid neemt''.

Kleinere overheid

De liberalen hebben volgens hem de laatste jaren met succes gestreden voor een kleinere overheid. Dat binnenkort drie Haagse departementen komen leeg te staan, noemt hij als bewijs. Ook de kosten voor de sociale zekerheid en zorg worden teruggedrongen.

De premier vindt het jammer dat er nog geen geld is voor lastenverlichting. Maar hij zegt dat dit op termijn verandert als het hoogste belastingtarief onder de 50 procent zakt.