Het zal niet zo zijn dat de driehonderd kinderen die net buiten het kinderpardon vallen alsnog allemaal worden uitgezet.

Dat zegt staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) donderdag tijdens de begrotingsbehandeling Justitie.

Het kinderpardon is een afspraak uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA om in Nederland gewortelde kinderen een verblijfsvergunning te kunnen geven. 

Teeven reageert daarmee op een brede oproep vanuit de Tweede Kamer, de Kinderombudsman en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zij stelden dat driehonderd kinderen alsnog dreigen te worden uitgezet, omdat die te lang buiten het toezicht van het Rijk zouden zijn geweest.

Bezwaarprocedure

Teeven wijst er op dat dit gaat om het aantal dat in eerste instantie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is afgewezen.

De bezwaarprocedures lopen in deze zaken nog, aldus de bewindsman. Bovendien heeft hij daarna nog de mogelijkheid om in "gevallen van buitengewone schrijnendheid" zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en alsnog een verblijfsvergunning af te geven.

Pas in april moet duidelijk worden hoeveel kinderen alsnog moeten vertrekken. "Het is nu nog te vroeg om de conclusie te trekken dat het zo'n groot aantal is", aldus Teeven.

Moe

Hij zei verder het zat te zijn dat in de Tweede Kamer gesproken wordt over individuele asielgevallen. Ook afgelopen week werd een concreet geval besproken. "Daar word ik een beetje moe van", aldus Teeven.

Diverse partijen zeiden woensdag, op de eerste dag van de begrotingsbehandeling, dat het kinderpardon moet worden verruimd voor deze driehonderd kinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving.

PvdA-Kamerlid Marit Maij stelde echter dat er eerder in de Kamer over de grenzen van het pardon is gesproken en dat er altijd grensgevallen zullen blijven, hoe ver je het pardon ook oprekt.

Maij tekende bovendien aan dat het kinderpardon ruimer is dan het tijdens het vorige kabinet ingediende wetsvoorstel van ChristenUnie en PvdA.