Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) wil opnieuw kwantitatieve afspraken maken met de politie om illegalen op te pakken.

Dat schrijft hij donderdag aan de Tweede Kamer.

Hij zegt hierover in gesprek te zijn met de Nationale Politie. Wat Teeven betreft worden er net als dit jaar vierduizend "overdrachtsdossiers" afgesproken.

Hij tekent wel aan dat er vooral gekeken wordt naar het arresteren en uitzetten van criminele en overlastgevende vreemdelingen, of vreemdelingen die zich aan het toezicht hebben onttrokken.

Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben moeite met de kwantitatieve doelstelling om illegalen op te pakken. Eerder werd in de Kamer een motie aangenomen om niet louter naar kwantitatieve criteria te kijken.

Diverse oppositiepartijen, waaronder SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks, vinden evengoed dat Teeven een aangenomen Kamermotie negeert.

Ongelofelijk

Linda Voortman (GroenLinks) reageert furieus op het voornemen van Teeven. "Ongelofelijk dat Teeven toch weer een quotum voor het oppakken van illegalen wil instellen", aldus Voortman.

"Hij moet ophouden met spelletjes spelen over de ruggen van ongedocumenteerden. Een definitieve streep door het illegalenquotum zou een eerste stap zijn naar een humaner asielbeleid."

PvdA-Kamerlid Marit Maij laat tegenover NU.nl weten: "Ons standpunt is helder: geen mensen oppakken louter en alleen omdat ze geen verblijfspapieren hebben."

Sharon Gesthuizen (SP) zegt het "laf" te vinden als de PvdA dit laat gebeuren.

Richtsnoer

Tijdens de begrotingsbehandeling verduidelijkte Teeven donderdag het quotum. In vragen op de Kamer stelde hij dat het gaat om een "richtsnoer", maar dat hij de korpschefs wel zal aanspreken als de aantallen achterblijven.

Hij benadrukte dat de politie niet actief op zoek zal gaan naar mensen zonder criminele achtergrond of overlastgevend gedrag.

Tegenover Maij stelde de staatssecretaris dat de politie niet, om het quotum te halen, naar mensen op zoek zal gaan die alleen illegaal in Nederland zijn.

Strafbaarstelling

Teeven schrijft verder dat het definitieve wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen "enkele maanden na kerst 2013" naar de Kamer zal worden gestuurd. Deze afspraak uit het regeerakkoord ligt zeer gevoelig bij de PvdA.

Het strafbaar maken van illegaliteit, een plan van het eerste kabinet-Rutte en kwam eveneens in het regeerakkoord van Rutte 2, moet een prikkel opleveren voor vreemdelingen om het land te verlaten.

Met name D66 en VVD vroegen zich woensdag op de eerste dag van de begrotingsbehandeling Justitie af waar het wetsvoorstel blijft.

Uitzonderingen

Kwetsbare groepen, zoals slachtoffers van mensenhandel, huiselijk geweld of eerwraak, zullen volgens Teeven niet beboet worden. Zij komen immers in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Ook zijn minderjarigen wettelijk uitgesloten van strafbaarstelling. 

Volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen toont de situatie in België aan dat het strafbaar maken van illegaliteit niet zorgt voor een beperkte asielinstroom of het verhogen van de terugkeercijfers.

Criminele vreemdelingen

De staatssecretaris bekijkt nog of de wet om criminele vreemdelingen uit te zetten moet worden aangescherpt. Dit was een verzoek van de VVD. Volgens Teeven zijn er al maatregelen genomen die er voor moeten zorgen dat criminelen eerder worden uitgezet.

Met name PVV en VVD hamerden erop dat er meer vreemdelingen moeten worden uitgezet.