De PvdA is niet voornemens om het kinderpardon zo te verruimen dat driehonderd kinderen extra in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Dat bleek woensdag tijdens het debat over de begroting Justitie.

Het kinderpardon is een afspraak uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA om in Nederland gewortelde kinderen een verblijfsvergunning te kunnen geven. 

Kinderombudsman Marc Dullaert en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelden woensdag dat het kinderpardon moet worden verruimd.

Driehonderd kinderen

Zo dreigen driehonderd kinderen alsnog te worden uitgezet, omdat ze langer dan drie maanden buiten het toezicht van het Rijk zijn geweest.

PvdA-Kamerlid Marit Maij stelde dat er eerder in de Kamer over de grenzen van het pardon is gesproken en dat er altijd grensgevallen zullen blijven, hoe ver je het pardon ook oprekt.

Ze wees erop dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) altijd nog de discretionaire bevoegdheid heeft om in individuele schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning af te geven.

Maij tekende bovendien aan dat het kinderpardon ruimer is dan het tijdens het vorige kabinet ingediende wetsvoorstel van ChristenUnie en PvdA. 

Terugkeercijfers

Coalitiepartner VVD stelde tijdens het debat dat het kinderpardon heeft er mede voor gezorgd dat de terugkeercijfers van in Nederland uitgeprocedeerde vreemdelingen zijn gedaald.

Dat zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani woensdag tijdens de begrotingsbehandeling Justitie. 

Hij suggereert dat er nu langer wordt doorgeprocedeerd, omdat er door het kinderpardon "hoop en verwachtingen" zijn gewekt.

Doelstelling

Azmani wil dat staatssecretaris Teeven een doelstelling afspreekt met de politie om de uitzetcijfers omhoog te krijgen. Er zouden dan vierduizend uitgeprocedeerde vreemdelingen in 2014 moeten worden gearresteerd om te worden uitgezet.

De VVD'er vermoedt dat vreemdelingenbeleid bij de politie nu te weinig prioriteit krijgt. 

Quotum

Joel Voordewind (ChristenUnie) wees de VVD'er erop dat de Kamer een motie heeft aangenomen die een dergelijk quotum juist afwijst. 

Volgens Azmani is het echter wel degelijk mogelijk om doelstellingen af te spreken, als er daarnaast ook gekeken wordt naar de criminele achtergrond van de vreemdeling.

De VVD'er wil verder dat er druk op landen wordt gezet om hun onderdanen terug te nemen, desnoods moet daarvoor gekort worden op ontwikkelingsgelden.

Strafbaarstelling illegaliteit

Tijdens het debat, dat twee dagen duurt, kregen VVD en PvdA kritiek over het kabinetsvoornemen om illegaliteit strafbaar te stellen.

"De aanhoudende vreemdelingenhaat die door de PVV normaal is geworden in ons land, wordt ondersteund door de PvdA en VVD", aldus SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

Volgens haar toont de situatie in België aan dat het strafbaar maken van illegaliteit niet zorgt voor een beperkte asielinstroom of het verhogen van de terugkeercijfers.

PvdA-Kamerlid Maij wees er daarnaast op dat uit onderzoek blijkt dat de geestelijke gezondheid van de asielzoeker van invloed is op de terugkeerbereidheid. 

Uitzonderingen

Azmani wilde in antwoord op een vraag van D66-Kamerlid Gerard Schouw niet zeggen of er uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de strafbaarstelling illegaliteit.

Donderdag komt Teeven aan het woord.