Kredietunies voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen al volgend jaar bestaan. Het kabinet ondersteunt het voorstel van het CDA voor een alternatieve kredietverlening aan deze bedrijven. 

Volgens minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) kan er na de jaarwisseling al een wetsvoorstel liggen, waarna het "heel snel kan gaan".

Ook wordt het overleg met de Europese Commissie, dat akkoord moet gaan met de oprichting van kredietunies, "met urgentie voortgezet".

Het kabinet is bereidt te "duwen en te trekken" in Brussel om een snel akkoord voor elkaar te krijgen. In de Kamer heerst bezorgdheid dat dit proces namelijk lang zou duren.

Lastiger

De CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder hebben voorgesteld om de juridische belemmeringen voor het oprichten van kredietunies, waarbij bedrijven elkaar geld lenen, weg te nemen.

De kredietunies kunnen volgens de partij een aanvulling vormen op de kredietverlening van banken. Het is voor veel bedrijven in de crisis een stuk lastiger geworden om te lenen van die banken.

Verplichtingen

Volgens het CDA moet er dan ook een alternatief komen voor mkb'ers. "Kredietverlening is nu een haast exclusieve aangelegenheid van banken", aldus Van Hijum. Alle andere partijen in de Kamer zijn enthousiast over het voorstel van het CDA.

Maar volgens de huidige wetgeving moeten de kredietunies al snel aan dezelfde verplichtingen voldoen als banken. Wat het CDA betreft lopen de leningen die door een kredietunie worden verstrekt, tot 250.000 euro.

Toezicht

Het kabinet ziet een oplossing voor zich waarbij in de toekomst een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en grote kredietunies. De kleinere, die passen binnen het voorstel van het CDA, zouden mogelijk geheel buiten toezicht geplaatst kunnen worden, terwijl de grotere wel aan verschillende toezichtseisen zouden moeten voldoen.

De Europese Commissie moet daar dan wel mee akkoord gaan. Daarom adviseerde Dijsselbloem aan het CDA, dat het initiatiefwetsvoorstel voorbereidt, om goed in de gaten te houden dat het wel binnen de Europese wetgeving kan vallen.

Werkgeversorganisaties VNO-NCM en MKB-Nederland reageren verheugd op de plannen. "Meer aandacht en alternatieven voor kredietverlening aan het mkb is hard nodig", aldus de organisaties in een persbericht.

Lees meer nieuws over mkb-bedrijven op NUzakelijk

Vooral klein bedrijf krijgt moeilijk lening