De Joint Strike Fighter (JSF/F-35) moet geen kernwapens kunnen afwerpen.

 De Tweede Kamer nam dinsdag een motie van die strekking van de SP aan. De motie kreeg steun van PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

De JSF wordt de opvolger van de F-16. Dat laatste toestel is wel geschikt om kernwapens af te gooien en moet in 2024 zijn vervangen door de JSF.

Officieel ontkent het kabinet trouwens nog steeds dat er Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen op vliegbasis Volkel.

Voorwaarden

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom staat de aangenomen motie los van de NAVO-taak in nucleaire kwesties.

Het kabinet is voorstander van verwijdering van tactische kernwapens uit Europa, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. En aan die voorwaarden lijkt voorlopig nog niet te kunnen worden voldaan.

Onomkeerbaar

Vredesorganisatie IKV Pax Christi meent dat een kernwapenvrij Nederland nu ''onomkeerbaar'' is. ''Geen nieuwe kernwapens en geen vliegtuig waarmee ze vervoerd en ingezet kunnen worden betekent op termijn een definitief afscheid van de nucleaire taak die Nederland in NAVO-verband uitvoert'', aldus Krista van Velzen.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie zei onlangs in de Kamer dat de JSF technisch in staat is om een nucleaire bom af te werpen. Deze taak heeft bij de afweging om het toestel te kopen echter geen enkele rol gespeeld, voegde ze eraan toe.