De Europese inkomensgrens voor een sociale huurwoning moet omhoog, naar 43.000 euro. De PvdA zal daar dinsdag voor pleiten bij de behandeling van de begroting van minister Stef Blok (Wonen).

Nu is het nog zo dat je met een inkomen boven de 34.000 euro geen sociale huurwoning krijgt. Europese regelgeving maakt het volgens PvdA-Kamerlid Jacques Monasch onmogelijk om woningen toe te wijzen aan inkomens tussen de 34.000 en 43.000. Ze verdienen nu te veel voor een sociale huurwoning en vaak te weinig voor een woning in de vrije sector.

Monasch wil met zijn voorstel de doorstroming in de sociale huursector verbeteren. Daarvoor moeten er ook meer huurwoningen in de vrije sector worden gebouwd door particuliere investeerders.

Monasch wil dat de Europese grens gedurende vijf jaar op 43.000 euro komt te liggen. Nieuwe huurwoningen die in die tijd in de vrije sector worden gebouwd zullen wat hem betreft ongeacht de WOZ-waarde altijd in de vrije sector verhuurd kunnen worden.

Starters

Starters met een inkomen tussen de 34.000 en 43.000 euro moeten een tijdelijk huurcontract voor vijf jaar kunnen krijgen. Daarna wordt afhankelijk van het aanbod in de vrije sector en het inkomen bepaald of iemand nog recht heeft op de sociale huurwoning.

Dat moet het scheefwonen tegengaan, waarbij iemand heel lang in zijn goedkope huurwoning blijft zitten, terwijl hij allang genoeg verdient om te kopen of in de vrije sector te huren.

De Woonbond is blij met het voorstel van de PvdA om de grens op te trekken naar 43.000 euro. De bond zegt dat veel woningzoekenden geholpen zijn als de inkomensgrens naar boven verschuift.

Tweede Kamerlid van de VVD Barbara Visser reageert tegenover NU.nl negatief op het voorstel van PvdA. "Juist de mensen voor wie de sociale huurwoning is bedoeld worden de dupe van het voorstel om de inkomensgrens voor deze woningen te verruimen", aldus Visser

"Voor mensen met een kleine beurs zal het namelijk moeilijker zijn om de woningmarkt te betreden, omdat wachtlijsten oplopen. De VVD is het oneens met deze verruiming en wil dat de grens blijft liggen bij 34.000 euro. We streven juist naar goede toewijzingen van woningen voor betere doorstroming van de huurmarkt en aanpak van ‘scheefwonen’."