De overheid moet leegstaande gebouwen tegen een ''maatschappelijk normale prijs'' afstaan aan gemeenten. Dat is een van de aanbevelingen uit een brief van de vier grote steden aan minister Stef Blok (Wonen).

Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur.

Volgens de vier steden  (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam)  gaat het om een gezamenlijk belang. 

Minister Blok is er dan van af, en de stad heeft meer de handen vrij om de stad naar eigen inzicht in te richten. 

Andere suggesties zijn samenwerking met banken om financiering van koopwoningen beter mogelijk te maken; de doorstroming verbeteren door regels aan te passen en ruimte te maken voor experimenten.

De vier grote stedenwillen meer ruimte van de minister om de huizenmarkt te stimuleren.