Nederland voldoet met de kabinetsplannen van volgend jaar aan de begrotingseisen vanuit Brussel. Wel is er "geen enkele speelruimte" om van de afspraken af te wijken.

Dit blijkt vrijdag na een beoordeling (pdf) van begrotingscommissaris Olli Rehn. 

Nederland heeft volgend jaar een hoger begrotingstekort dan de 3 procent die vanuit Europese afspraken eigenlijk is toegestaan. Brussel verwacht dat het tekort uitkomt op 3,3 procent. Deze regel is ingevoerd om de stabiliteit van de munt te kunnen garanderen.

Maar omdat aan de eis wordt voldaan om 6 miljard structureel te bezuinigen, is Brussel toch tevreden. Wel stelt de commissie dat Nederland zich strikt aan de begrotingsplannen moet houden, omdat er geen marge over is. 

Ook noemt Brussel de impact van enkele bezuinigingsmaatregelen 'onzeker', vooral bij de verwachte opbrengst van de bezuinigingen op de gemeentebudgetten en in de gezondheidszorg. Positief wordt geoordeeld over het extra budget voor onderwijs, dat werd beklonken in het akkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP.

Go Dutch

Dat Brussel positief zou oordelen, kwam niet onverwacht. Rehn feliciteerde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zelfs al eerder met zijn begroting en riep Amerikaanse politici op "to go Dutch''; oftewel om het Nederlandse voorbeeld te volgen.

Dit zei hij omdat in de VS weken een politieke patstelling heerste over het ophogen van het schuldenplafond in het land. Dit had grote gevolgen kunnen hebben voor de wereldeconomie.

Huizenmarkt

Wel bleek deze week al dat Brussel ons land wel in de gaten blijft houden omdat de Nederlandse economie niet in balans is. De Europese Commissie wijst met name op de problemen op de huizenmarkt en de grote schuld van de huishoudens.

Maar Rehn is positief over de hervormingsplannen van de huizenmarkt. Maar de hervormingen van de pensioenen en uitkeringen vindt hij te beperkt.

Brussel stelde een half jaar geleden al dat de Nederlandse economie uit balans is, maar noemde de situatie niet buitensporig. Als Nederland wel in de buitensporige tekortprocedure zou zitten, dan had Brussel eventueel sancties op kunnen leggen om hervormingen af te dwingen. Maar ook zonder die maatregel zal Brussel nog stevig de vinger aan de pols blijven houden.

België

Ook over de andere landen die in de gevarenzone zitten, zoals Spanje, Frankrijk, Portugal en Slovenië heeft Brussel positief geoordeeld. Ook met  België gaat het de goede kant op.

De Europese Commissie oordeelde afgelopen voorjaar over België dat het de afgelopen jaren te weinig had gedaan om de structurele tekorten aan te pakken. Het land moest een nieuw pakket aan maatregelen op tafel leggen om het tekort aan te pakken. Dit beoordeelde Rehn nu als voldoende.

Kroatië, dat pas sinds 1 juli bij de Europese Unie hoort, voldoet met een begrotingstekort van 5,5 procent nu al niet aan de begrotingsregels. De Europese Commissie wil daarom een procedure tegen Kroatië starten.

Vijf vragen over de begrotingsregels | Lees meer over de schuldencrisis in ons dossier