Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) ziet weinig ruimte om de bezuinigingen op justitie elders te vinden, zodat de gesubsidieerde rechtsbijstand gespaard kan worden.

Dat zei hij donderdag tijdens het debat hierover in de richting van D66.

"Justitie staat voor een miljard op de lat. We hebben goed naar de dekking gekeken, het zou mij goed uitkomen als D66 nu aangeeft wat zij voor alternatieven zien. Ik zie ze niet. We zijn hier een jaar mee bezig geweest."

Teeven zei bij de premier te hebben gecheckt of D66, ChristenUnie en SGP zich met het onlangs gesloten begrotingsakkoord gecommitteerd hebben aan het bezuinigingsbedrag van 85 miljoen.

D66-Kamerlid Magda Berndsen sprak tijdens het debat van een "hakbijlexercitie" van de staatssecretaris om de begroting rond te krijgen. Ze stelde volgende week tijdens de begrotingsbehandeling met een alternatieve dekking te komen. 

Toegankelijkheid

Diverse partijen wezen de staatssecretaris op de gevolgen van de bezuinigingen voor de toegankelijkheid van de rechtsgang en de financiële positie van de sociaal advocaten.

Volgens Teeven zal de toegang tot het rechtssysteem niet worden beperkt. Wel zullen meer zaken via geschilbemiddeling worden afgehandeld.

Uurtarieven

Het kabinet is voornemens om onder meer door de uurtarieven voor omvangrijke zaken met een derde naar beneden te brengen. 

Ook worden in sommige gevallen de eigen bijdragen verhoogd en zijn huur- en consumentengeschillen straks uitgesloten.

Teeven zegde toe naar een voorstel vanuit de advocaten te gaan kijken om de verlaging van de tarieven bij ingewikkelde zaken te beperken.

Tariefregulering

Ook wil hij met minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaan kijken naar een voorstel van de advocaten en de PvdA om deels te werken met tariefregulering. 

De PvdA wil met dit systeem, waarbij advocaten niet meer per uur maar tegen een vaste prijs worden betaald, de inkomens van de advocaten garanderen.

Teeven zei wel deze oplossing niet "zaligmakend" te vinden, omdat deze uiteindelijk tot hogere kosten zou kunnen leiden. Onder meer omdat de marktwerking uit het systeem wordt gehaald.

Zwakkeren

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt ziet in dit systeem echter een mogelijkheid om de bezuiniging te verzachten. "Gespecialiseerde kantoren kunnen blijven bestaan en de zwakkeren in de samenleving, zoals daklozen en asielzoekers, blijven toegang hebben tot rechtshulp", aldus Recourt.

Volgens hem zit in het systeem van "uurtje-factuurtje" nu een perverse prikkel voor advocaten om makkelijke, korte zaken aan te nemen.

"Moeilijke zaken kunnen niet 'uit' en dreigen buiten de boot te vallen. Dat kan een ramp zijn voor de cliënt", stelt hij.