Minister Ivo Opstelten (Justitie) heeft donderdag in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor de wijze waarop het Openbaar Ministerie (OM) vroeger omging met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. 

Opstelten wil ook onderzoek door middel van steekproeven om uit te vinden hoe de politie destijds met aangiften omging.

De bewindsman is verder bereid initiatieven te subsidiëren op het gebied van 'oral history', het optekenen van mondelinge overlevering.

Hij gaat bovendien met de kerk bespreken of vrouwen deel uit kunnen maken van de commissie die claims bekijkt. Ook vindt hij dat er ruimhartig moet worden omgesprongen met slachtoffers die zich later hebben gemeld.

Eindrapport

De Kamer besprak donderdag het eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk.

Het OM is in het algemeen niet in gebreke gebleven bij de aanpak van misbruikzaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, zo werd geconcludeerd. Maar overleg tussen het OM en kerkelijke leiding leidde er nogal eens toe dat misbruikzaken tegen geestelijken vaak milder werden afgedaan.

De kerk bood dan zelf maatregelen aan. Ook bleek dat verdachten uit vergelijkbare sociale klassen vaker dan de gemiddelde verdachte een gunstiger afhandeling van een misbruikzaak ten deel viel. Klassenjustitie kan nu niet, maar kon toen ook niet, aldus Opstelten donderdag.