Minister Blok (Wonen) heeft zijn wetsvoorstel dat gemeenten de mogelijkheid geeft strengere toelatingseisen te stellen aan woningzoekenden aangepast na kritiek van de Raad van State.

Dit blijkt woensdag na de indiening van het wetsvoorstel door Blok.

In de wet is nu al vastgesteld dat gemeenten een inkomenseis kunnen stellen om achterstandswijken leefbaarder te maken. Hiervoor moet door gemeenten wel eerst toestemming gevraagd worden aan minister Blok.

De wet heeft zijn oorsprong in Rotterdam. In de havenstad werden in 2006 voor het eerst inkomenseisen aan nieuwe bewoners gesteld.

Blok wilde, op aanvraag van gemeenten, ook andere toelatingseisen mogelijk maken.

Politiegegevens

Zo was in eerste instantie het idee om gemeenten inzicht te geven in politiegegevens bij de aanvraag van een huisvestingvergunning om zo woningzoekenden met een crimineel verleden te kunnen weren.

Maar volgens de Raad van State is dit middel "te zwaar en niet proportioneel in verhouding tot de ernst van de problematiek”, zo blijkt uit een advies over de wet uit september, dat woensdag openbaar geworden is.  

Blok komt nu volgend jaar zomer met een apart wetsvoorstel om gemeenten alsnog andere toelatingseisen dan alleen die van het inkomen te geven.

VOG

Gedacht wordt om gemeenten de mogelijkheid te geven nieuwe bewoners te vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring die ook wel eens door werkgevers wordt aangevraagd, om te kijken of een persoon geen crimineel verleden heeft.

Verlenging

In het woensdag gepubliceerde wetsvoorstel mogen gemeenten wel langer dan nu inkomenseisen stellen in bepaalde wijken.

Nu kan deze eis maar een keer met vier jaar worden verlengd. In het wetsvoorstel wordt dat inclusief verlengingen maximaal twintig jaar.

Huisjesmelkers

In de wet krijgen gemeenten ook meer bevoegdheden om huisjesmelkers aan te pakken, zoals eerder al door de minister al aangekondigd. 

Gemeenten kunnen na de wetswijziging een huiseigenaar bij langdurig slecht onderhoud beboeten, een verhuurverbod opleggen of anders het beheer van het pand overnemen. 

Deze laatste optie wordt bovendien meer eigenaargericht. Nu moet een gemeente per pand een dossier opbouwen voordat het beheer van een pand overgenomen kan worden. In het nieuwe wetsvoorstel kunnen ook andere panden van dezelfde eigenaar worden overgenomen als er voor één pand al een dossier is opgebouwd. 

In het wetsvoorstel is daarnaast geregeld dat gemeenten het ongewenst splitsen van woningen in verschillende kleinere woningen beter kunnen tegengaan.